Đăng nhập để mua Vàng, Ngọc tự động
Đăng nhập hoặc Đăng ký


Đăng nhập bằng Facebook


Bảng giá thu Mua Vàng Ngọc Rồng số lượng lớn

* Admin nhận làm hệ thống Auto Bán Vàng, Bán Ngọc Xanh ... tự động => xem chi tiết
Giá nhập vàng cập nhật ngày 21/05/2019
Admin chỉ nhập trên 200K thanh toán qua TSR, AZ, Card, ATM
• Vũ Trụ 1: TSR, AZ x4500, Card x4500 (Đang nhập)
• Vũ Trụ 2: TSR, AZ x5600, Card x5600 (Đang nhập)
• Vũ Trụ 3: TSR, AZ x5600, Card x5600 (Đang nhập)
• Vũ Trụ 4: TSR, AZ x4800, Card x4800 (Đang nhập)
• Vũ Trụ 5: TSR, AZ x6500, Card x6500 (Tạm ngưng)
• Vũ Trụ 6: TSR, AZ x6500, Card x6500 (Tạm ngưng)
• Vũ Trụ 7: TSR, AZ x4500, Card x4500 (Đang nhập)
Để bán Vàng cho Admin các bạn liên hệ theo thông tin bên dưới
Liên hệ hỗ trợ
Facebook: Nguyễn Thành
Hotline: 083.986.7004
Hệ thống Bán Vàng - Bán Ngọc tự động uy tín
© 2018 Nro.GameHub.Pro