Đăng nhập để mua Vàng, Ngọc tự động
Đăng nhập hoặc Đăng ký


Đăng nhập bằng Facebook


Thu mua Ngọc Xanh full Server số lượng lớn

*. Admin nhận làm hệ thống Auto Bán Vàng, Bán Ngọc Xanh ... tự động => xem chi tiết
Admin đang thu mua Ngọc Xanh với các yêu cầu
1. Mua 200K trở lên.
2. Nếu nhiều ngọc thì admin sẽ lấy cả nick: Nick chứa ngọc là nick ảo, vào được siêu thị, trên 200tr SM.
3. Nếu ít ngọc thì vào gd với admin, bên bán phải có đồ kí gửi.
4. Bên mình sẽ chịu phí kí gửi.

Bảng giá thu Mua Ngọc Xanh ngày 04/08/2020
• Server 1: TCSR, ATM x10 (Tạm ngưng)
• Server 2: TCSR, ATM x10 (Tạm ngưng)
• Server 3: TCSR, ATM x10 (Tạm ngưng)
• Server 4: TCSR, ATM x9.5 (Tạm ngưng)
• Server 5: TCSR, ATM x9.5 (Tạm ngưng)
• Server 6: TCSR, ATM x9.5 (Tạm ngưng)
• Server 7: TCSR, ATM x9.5 (Tạm ngưng)
- Ví dụ: Ở Server 2 bạn có 700 Ngọc thì bạn sẽ nhận được 100K
Để Bán Ngọc cho Admin các bạn liên hệ theo thông tin bên dưới
Liên hệ hỗ trợ
Facebook: Nguyễn Thành
Hotline: 083.986.7004
Hệ thống Bán Vàng - Bán Ngọc tự động uy tín
© 2018 Nro.GameHub.Pro